Xem tin tức sức khỏe y tế trên Medihome

 

Để xem tin tức, người dùng có thể nhấn “Xem tất cả” để xem toàn bộ các bài tin tức

Hoặc có thể vuốt sang trái, chọn và nhấn vào bài tin tức muốn xem