Xem & Quản lý điểm thưởng

/
Để sử dụng tính năng Quản lý điểm thưởng trên ứng dụng Medihome Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Quản…

Xem các ưu đãi khuyến mại

/
Để xem các khuyến mã, người dùng có thể nhấn “Xem thêm” để xem toàn bộ các gói khuyến mãi. Hoặc có thể vuốt sang trái,…