Xem các gói khám tại Dr.Binh Tele_Clinic

Hướng dẫn cách xem chi tiết các gói kiểm tra sức khỏe tại phòng khám đa khoa Dr.Binh Tele_Clinic. Với gói khám này, bạn sẽ được kiểm tra tùy theo nhu cầu.

Để xem các gói khám Dr.Binh Tele_Clinic, người dùng có thể nhấn “Xem tất cả” để xem toàn bộ các gói khám

Hoặc có thể vuốt sang trái, chọn và nhấn vào gói khám muốn xem