Đặt lịch khám tại Dr.Binh Tele_Clinic

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Đặt lịch khám Dr.Binh Tele_Clinic

Bước 1: Chọn hồ sơ cần đặt lịch hoặc thêm hồ sơ mới

– Chọn hồ sơ có sẵn, nhấn vào hồ sơ cần đặt lịch

– Thêm hồ sơ mới:

B1: Nhấn vào nút “Hồ sơ mới

B2: Nhấn “Tạo hồ sơ mới”

B3: Nhập các thông tin trong “Tạo hồ sơ mới” và nhấn “Hoàn thành

Bước 2: Nhập các thông tin:

– Chọn bác sĩ

– Chọn ngày khám

– Chọn giờ khám

– Nhập triệu chứng

Bước 3: Nhấn nút “Đặt lịch” và nhấn nút “Hoàn thành