Xem lịch sử khám trên Medihome

/
Hướng dẫn cách xem Lịch sử khám của bạn trên Medihome. Chi tiết, rõ ràng, dễ cập nhật thông tin xuyên suốt Để xem lịch sử…

Xem Hồ sơ sức khỏe trên Medihome

/
Hướng dẫn cách xem chi tiết hồ sơ của bạn trên Medihome một cách nhanh gọn, dễ dàng. Bạn có thể truy cập bất cứ thông tin…

Tạo Hồ sơ khám trên Medihome

/
Để xem sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Quản lý hồ sơ khám” trong mục “Khác” Để tạo hồ sơ khám: Bước…