Cách đăng xuất khỏi phần mềm Medihome

/
Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Khác” ở góc phải phía dưới màn hình. Bước 2: Người dùng nhấn vào nút “Thoát tài…

Đăng nhập phần mềm Medihome

/
Bước 1: Người dùng nhấn vào biểu tượng phần mềm   đã được cài đặt trên thiết bị sẽ hiển thị màn hình Bước…

Đăng ký tài khoản Medihome

/
Bước 1: Hãy nhấn vào biểu tượng phần mềm  đã được cài đặt trên thiết bị sẽ hiển thị màn hình     Bước 2:…