Xem thông tin Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm y tế

Hướng dẫn xem thông tin Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm y tế của chính bạn

Để sử dụng tính năng này, người dùng nhấn vào “Bảo hiểm” sẽ hiển thị lên danh sách bảo hiểm

Tra cứu bảo hiểm y tế

Người dùng nhấn nhấn vào “Tra cứu bảo hiểm y tế

Nhấn nút “Quét mã QR

Nhấn “Đồng ý” quét mã QR trên bảo hiểm y tế sẽ hiển thị thông tin chi tiết bảo hiểm và yêu cầu xác nhận lưu vào hồ sơ

Nhấn “Đồng ý” để lưu lại