Xem lịch sử khám trên Medihome

Hướng dẫn cách xem Lịch sử khám của bạn trên Medihome. Chi tiết, rõ ràng, dễ cập nhật thông tin xuyên suốt

Để xem lịch sử khám, người dùng nhấn vào “Lịch sử khám

Để thêm lịch sử khám, người dùng nhấn vào nút  sẽ hiển thị lên màn hình thêm mới

Nhập các thông tin trong “Thêm lịch sử khám” và nhấn “Lưu lại”