Xem lịch hẹn tái khám trên Medihome

Để xem lịch tái khám, người dùng nhấn vào “Lịch tái khám

Để thêm mới lịch tái khám, người dùng nhấn vào nút thêm mới

Chọn hồ sơ cần thêm lịch tái khám

Nhập thông tin trong “Thêm mới

Nhấn “Lưu lại

Đặt lịch ngay trong lịch tái khám

Trên danh sách lịch tái khám, người dùng nhấn vào 1 lịch

Nhấn vào nút “Đặt lịch ngay”

Nhập các thông tin và nhấn nút “Đặt lịch”