Xem lịch hẹn khám trên Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Lịch hẹn” sẽ hiển thị ra Lịch hẹn

Để xem lịch hẹn khám, người dùng nhấn vào “Lịch hẹn khám

Để xem chi tiết lịch khám, người dùng nhấn vào chính lịch khám đó

Đánh giá: Sau khi khám xong, bệnh nhận có thể đánh giá về chất lượng dịch vụ qua sao và nhập hoặc chọn bình luận. Sau đó, nhấn “Gửi đánh giá”