Xem các ưu đãi khuyến mại

Để xem các khuyến mã, người dùng có thể nhấn “Xem thêm” để xem toàn bộ các gói khuyến mãi. Hoặc có thể vuốt sang trái, chọn và nhấn vào gói muốn xem