Tra cứu quyền lợi bảo hiểm tại Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Tra cứu”

Bước 1: Để xem quyền lợi bảo hiểm, người dùng nhấn vào “Quyền lợi bảo hiểm”
Sẽ hiển thị Tra cứu bảo hiểm y tế và Bảo hiểm sức khỏe

Bước 2.1: Nhấn vào “Tra cứu bảo hiểm y tế”

Di chuyển camera đến vùng chứa mã QR trên bảo hiểm y tế để quét mã QR

Nhấn vào “Xem chi tiết Quyền lợi bảo hiểm” để xem chi tiết bảo hiểm.
Để lưu lại thông tin bảo hiểm y tế, người dùng nhấn vào nút “Lưu lại”
Nhấn chọn hồ sơ để lưu lại và nhấn nút “Lưu lại”
Bước 2.2: Nhấn vào “Bảo hiểm sức khỏe” để xem danh sách bảo hiểm sức khỏe