Cách đăng xuất khỏi phần mềm Medihome

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Khác” ở góc phải phía dưới màn hình.

Bước 2: Người dùng nhấn vào nút “Thoát tài khoản

Bước 3: Nhấn nút “Hủy” để hủy lệnh, nhấn nút “Đồng ý” để xác nhận lệnh.

Khi đăng nhập vào hệ thống thành công, phần mềm sẽ được hiển thị như sau: