Tìm cơ sở y tế gần bạn trên Medihome

Để tìm cơ sở y tế gần, người dùng nhấn vào “Tìm nhà thuốc gần bạn” sẽ hiển thị toàn bộ cơ sở y tế gần bạn

CHI TIẾT CÁC BƯỚC:

Bước 1: Nhấn vào “Nhà thuốc” để hiển thị các nhà thuốc gần bạn

Bước 2: Nhấn vào “Phòng khám” để hiển thị các phòng khám gần bạn

Bước 3: Nhấn vào “Bệnh viện” để hiển thị các bệnh viện gần bạn

Để xem thông tin chi tiết của cơ sở khám bệnh, người dùng nhấn vào cơ sở đó trên bản đồ sẽ hiển thị thông tin chi tiết cơ sở y tế đó.

Để tìm đường đến cơ sở y tế đó, người dùng nhấn vào nút “Chỉ đường” sẽ hiển thị bản đồ chỉ đường