Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên Medihome

Làm thế nào để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên app Medihome? Đây là tính năng hữu ích cần phải sử dụng

Ở tất cả các màn hình đều có nút gọi khẩn cấp, người dùng có thể nhấn vào nút 

Và nhấn “Đồng ý” để xác nhận gọi