Cách kích hoạt đăng nhập vân tay cho ứng dụng Medihome

Xác thực vân tay dùng cho việc sử dụng dấu vân tay để đăng nhập vào ứng dụng và xác nhận thanh toán một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Hãy vào mục “Khác“, sau đó chọn “Cài đặt

Trong phần “Bảo mật” sẽ hiển thị mục “Đăng nhập bằng vân tay” 

Hãy tích chọn nếu bạn muốn đăng nhập ứng dụng Medihome bằng vân tay 

Nếu bạn muốn bỏ chế độ đăng nhập app bằng vân tay, hãy bỏ tích chọn