Cách thay đổi ngôn ngữ trên Medihome

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Medihome.

  1. Tại giao diện màn hình chính của ứng dụng => chọn “Khác” (biểu tượng dưới cùng bên phải)

2. Chọn mục “Cài đặt

 

3. Nhấn vào “Thay đổi ngôn ngữ” và chọn ngôn ngữ mong muốn

 

LƯU Ý: Trên một số thiết bị có thể cần khởi động lại ứng dụng để ngôn ngữ mới được thiết lập.