Cách đổi mật khẩu trên Medihome

Để thay đổi mật khẩu trên Medihome, hãy vào mục “Cài đặt” trong phần “Khác

Hãy nhấn vào “Đổi mật khẩu

Nhập hợp lệ mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới và nhấn nút “Cập nhật