Đăng nhập phần mềm Medihome

Bước 1: Người dùng nhấn vào biểu tượng phần mềm   đã được cài đặt trên thiết bị sẽ hiển thị màn hình

Bước 2: Nhấn vào nút “Đăng nhập

Bước 3: Nhập số điện thoại và nhấn “Tiếp tục

Bước 4: Nhập “Mật khẩu” và nhấn “Đăng nhập