Cách cập nhật thông tin cá nhân trên Medihome

Cập nhật thông tin cá nhân

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Khác” ở góc phải phía dưới màn hình

Bước 2: Nhấn vào tài khoản sẽ hiển thị màn hình “Tài khoản

Bước 3: Nhấn vào “Sửa thông tin

Bước 4: Nhập thông tin vào các trường trong màn hình “Cập nhật thông tin”

 

Bước 5: Nhấn “Hoàn thành” để hoàn thành cập nhật thông tin.