Xem & Quản lý điểm thưởng

Để sử dụng tính năng Quản lý điểm thưởng trên ứng dụng Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Quản lý điểm thưởng” trong mục “Khác